Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Zęblewo - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Zęblewo

Zęblewo

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Miotk Roman

Sołectwo na mapie

Sołectwo Zęblewo 2024 rok

Wieś Zęblewo, leżąca 1 km od Łebna, znalazła się w posiadaniu klasztoru żukowskiego. Przeniesienie Zęblewa na prawo niemieckie nastąpiło w 1333 roku. W grudniu 1348 roku wystawiony został przez klasztor żukowski nowy przywilej dla tej wsi. Wymieniony w nim został jako sołtys Zęblewa niejaki Woyco.

W 1720roku Zęblewo liczyło 10 włók. Był tam folwark. We wsi mieszkały 53 osoby, w tym 26 ewangelików. Po pierwszym rozbiorze, gdy nastąpiła sekularyzacja klasztoru żukowskiego Zęblewo stało się własnością króla pruskiego. W 1780 roku w Zęblewie wraz z Zęblewskim Młynem mieszkało 75 osób. 

Przed pierwszą wojną światową w Zęblewie powstała szkoła. W 1928 roku uczęszczało do niej 61 dzieci. Była to szkoła dwuklasowa z dwoma nauczycielami. Funkcjonowała do 1930 roku. Dzieci przeniesiono do szkoły w Łebnie. W 1928 roku Zęblewo liczyło 421 mieszkańców.

 

Wojciech Uhlenberg przy swojej pasiece w czasie okupacji.

Od początku lat trzydziestych do 1945 roku sołtysem Zęblewa był Franciszek Formela, który pełnił funkcję kościelnego.

Łucja i Stefan Kurr karmią drób.

Rok 1954

Żniwa w gospodarstwie p. Miotk.

Lata 50. ubiegłego wieku.

Pierwszym po wojnie sołtysem został Franciszek Bojke, a po nim kolejno Szczepan Konkol, Józef Stankowski, Kazimierz Uhlenberg, Stefan Dąbrowski i Józef Uhlenberg.

Dom rodzinny Labudów (którego już nie ma).

Od lewej: Roman Sztuba, Juliusz i Stefania Labuda, zięć Szwaby i Józef Labuda. 1966 r.

Goście weselni Małgorzaty z d. Labuda i Stanisława Szwaby przed nieistniejącym już domem Labudów.

Rok 1967

Przenośny silos do kiszenia kukurydzy.

Od lewej: Antoni Grinholz, p. Sokołowski (WOPR Lubań), Bolesław Baciąga, Andrzej Kalinowski i Alfons Kurr – gospodarz. 1972 r.

Stefan Kanka.

Członek TOW „Gryf Pomorski” przy obelisku poświęconym zamordowanym na Różnym Dębie dziesięciu mieszkańcom Będargowa i okolic.

31 grudnia 2001 roku Zęblewo liczyło 319 mieszkańców. Wieś rozciąga się obecnie na powierzchni 709ha.