Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Fundusze UE

Fundusze UE

 

Operacja pn. Stworzenie przedsiębiorstwa polegającego na prowadzeniu lokalnego portalu informacyjnego mająca na celu wprowadzenie nowej usługi polegającej na prowadzeniu lokalnego portalu informacyjnego poprzez stworzenie aplikacji i zakup środków trwałych w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Przewidywane wyniki operacji: powstanie portalu informacyjnego i aplikacji oraz zakup środków trwałych.