Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Warzno - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Warzno

Warzno

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Hopa Wiesław

Sołectwo na mapie

Niewielka wieś położona z dala od ważniejszych szlaków komunikacyjnych na granicy powiatu wejherowskiego. Do wsi przylegają dwie osady: Warzenko i Warzeńska Huta. Warzno położone jest między jeziorami Orzechowo i Tuchomskie. Wjeżdżając do wsi od strony Kielna widać w centrum po lewej stronie kapliczkę, obok której znajduje się pomnik - głaz poświęcony ofiarom II wojny światowej.

Warzno jest jedną z najstarszych osad na ziemi wejherowskiej. Nazwę wzięło od pobliskiego jeziora Warsno - dziś zwanego Tuchomskim - i tak to zostało odnotowane w 1277r. Ukształtowanie terenu, wykopaliska i tradycja wskazują na istnienie w tej miejscowości prasłowiańskiego grodziska. Gródek należał do opola chmieleńskiego. Strzegł on drogi prowadzącej z głębi kraju do ziem nadmorskich. Trakt ten wykorzystywali królowie polscy udający się do swoich posiadłości położonych na kępach nadmorskich. Stad trakt ten nazwano Drogą Królewską. Od powstania parafii kieleńskiej (1050r.) Warzno wchodziło w jej skład. 

W 1340r. komtur gdański nadał wsi przywilej sołecki. Zapis z 1395roku podaje, że biskupie Warzno zgodnie z kontraktem lokacyjnym rządziło się prawem niemieckim. 

Szkoła w Warznie, 1905r, U dołu Gasthaus.

Gasthaus - karczma państwa Weiland, 1905r.

Pierwsze w okolicy koło Stronnictwa Ludowego zostało powołane 28 kwietnia1945r. Z inicjatywy ludowców w 1957r. powstało Kółko Rolnicze, a przy nim Koło Gospodyń Wiejskich. Przy kółku powstał zespół przygotowania rolniczego. Część młodzieży podjęła naukę w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Karczemkach. 

Goście weselni.

Święcenie krzyży. Rok 1959.

Stary bruk przez wieś.

Obecnie droga asfaltowa i chodniki.

W 1993 roku obchodzili diamentowe gody Paweł  i Anna Kummerowie, który wychowali sześcioro dzieci, doczekali się 24 wnuków i 34 prawnuków.

W 1995 roku w sołectwie zameldowanych było 276 osób. 

Powierzchnia sołectwa stanowi 453,8ha.

Sołectwo Warzno 2024 rok