Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Kieleńska Huta - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Kieleńska Huta

Kieleńska Huta

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Potrykus Mariusz

Sołectwo na mapie

Sołecka wieś leży na zachód od Kielna. Rozłożyła się na terenie falistym o glebach piaszczysto - gliniastych i torfowych. Występuje tu kilka małych zbiorników wodnych, sporo terenów bagiennych, niewielkich lasków. 

Jest to stara osada co potwierdza odkryte w jej obrębie cmentarzysko kurhanowe datowane na lata 1200 - 550 p.n.e. 

Na wzgórzu grodowym w Kielnie znajdowała się huta szkła, której obecność w pobliżu zabudowań dworskich i kościoła nie odpowiadała właścicielom kieleńskiego gródka i przeniesiono ją w miejsce obecnej osady Kieleńska Huta co dało początek jej nazwie. Dzieliła ona swój los z parafialną wsią Kielno, a kiedy ta po 1340 roku włączona została w obręb krzyżackiego Urzędu Leśnego w Gdańsku, to i Kieleńska Huta przeszła pod to panowanie. 
Huta Szkła z Kieleńskiej Huty sprzedawała swoje wyroby głównie do Gdańska, bogacąc się szybko i na przełomie XVIII i XIX wieku, skutkiem znacznego wzrostu stała się wsią sołecką, w obręb której weszły przysiółki Bożanka, Glinna, Osiny i Hamowana.
Obszar sołectwa w tym czasie wynosił 44 włóki gruntów w znacznej mierze uprawnych, a zamieszkiwały je  212 osoby wyłącznie wyznania katolickiego.   

Germanizacyjna polityka władz pruskich nie ominęła Kieleńskiej Huty. Starano się temu przeciwdziałać. Wspierano Kieleńską Ligę Narodową Polski, powstałe w późniejszym okresie Towarzystwo Ludowe.

Szkoła w Kieleńskiej Hucie.

Po drugiej wojnie światowej entuzjazm ludzi spowodował to, że życie szybko wracało do normy, a wieś szybko odrobiła straty poniesione przez wojnę. Uruchomiono szkołę, modernizowano drogi, powstało kilka nowych budynków i zakładów produkcyjno  - usługowych. 

W 1995 roku wieś zamieszkiwały 192 osoby. Dziś powierzchnia sołectwa liczy 381ha.

Rodzina Rohdów w czasie żniw.

Od lewej: Leon, Kazimiera, Józef (ojciec), Lidia i Teodor. 1953 r.

Antoni Garzombke w wojsku (pierwszy z prawej). 1975 r.

Wyjazd wozami w pole na wykopki. Lata 80. ub. w.

Hodowla królików Felicjana Potrykus i syna Lucjana. 1993 r.