Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Częstkowo - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Częstkowo

Częstkowo

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Bruchmann Beata

Sołectwo na mapie

Częstkowo jest położone w północno - zachodniej części gminy ponad 180 m.n.p.m. Pierwsza wzmianka źródłowa o wsi, noszącej wówczas nazwę Czanstkaw, pochodzi z 1374r. Była to wówczas wieś rycerska, rządzona na prawie magdeburskim, a nazwa pochodzi od imienia starosłowiańskiego Częstek. Nazwa zmieniła się na przestrzeni dziejów aż w 1682r. pojawiła się w brzmieniu obecnym. 

W drugiej połowie XIX wieku wieś składała się z 38 posiadłości włościańskich. W 1877r. Częstkowo zostało przekształcone na gminę wiejską o nazwie Czenstkau zmienionej później na Gruenberg. 

Po odzyskaniu niepodległości w Częstkowie zorganizowano jedno z pierwszych kół Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołano Ochotniczą Straż Pożarną, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich. W 1936r. Częstkowo włączono do gminy Donimierz Wielki. 

Od lewej: panny Bieszk i Jadwiga Pionk pasą gęsi. Lata 40. ub. w.

Ślub Anny i Klemensa Kowalewskich. Rok 1947 lub 1948

Budynek szkoły w Częstkowie, stan z lat 50.ub.w.

Częstkowo przyłączono do gminy Szemud, następnie do Donimierza Wielkiego, a w 1955r. Gromadzkiej Rady Narodowej w Smażynie, a po jej likwidacji wróciło do GRN Szemud.

Droga na „Szyperia”.

Powozi Władysław Nadolski. Rok 1960

W 1957r. wieś została zelektryfikowana, a w 1974 roku uzyskała wodociąg. 

Powierzchnia sołectwa wynosi 1059 ha. 

Henryk i Edmund Gruba na tle zabudowań rodzinnych. 1960 r.

Orkiestra weselna. 1968 r.