Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Łebno - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Łebno

Łebno

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Lejkowski Piotr

Sołectwo na mapie

Wieś należy do większych sołectw w Gminie Szemud. U wylotu szosy ze wsi w kierunku Przodkowa, po prawej stronie znajduje się kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, a za nim cmentarz i strażnica miejscowej OSP. 

 

 

Kościół w Łebnie.

Łebno jest starym miejscem osadniczym, co poświadczają odkrycia archeologiczne z okresu kultury wschodnio - pomorskiej. Wymienione jest po raz pierwszy w dokumencie z 1333 roku, który podaje, że mieszkańcy mają prawo do połowu ryb w jeziorze Zęblewo, które obecnie nie istnieje. 

Wieś wzięła swoją nazwę od rzeki Łeby z formatem -no, leży bowiem w jej dorzeczu. 

W XVI wieku Łebno należało do Donimierza, lecz później wyzwoliło się spod tej zależności. Zwyczajem szlachty kaszubskiej podzielono dobro w  1773r. na trzy majątki, z których największy obejmował pięć szóstych całego obszaru. 

Stara kamienna obora braci Baranowskich z 1820 roku.

Pierwsza wojna światowa poważnie wyniszczyła wieś pod względem ekonomicznym i osobowym. Jednak po wojnie entuzjazm pozytywnie wpłynął na odrodzenie się życia społecznego. Nastąpił rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolniczego i innych organizacji.

Praca w majątku pana Resmussa w Łebnie w latach 1933 i 1934

Wyzwolenie Łebna nastąpiło 11 marca 1945 roku.  W walkach o wieś poległo 24 żołnierzy i oficerów radzieckich. 

Kopanie ziemniaków na polu należącym do księdza Kaźniaka. Parafia Łebno, rok 1947

Po wojnie reaktywowano działalność organizacji społecznych. 

Pierwszym sołtysem był Leon Pawelczyk. Wieś weszła w skład gminy Szemud, później Gminy Donimierz, a w latach 1954-1968 w Łebnie istniała Gromadzka Rada Narodowa, w skład której oprócz Łebna weszły sołectwa: Łebieńska Huta, Będargowo, Zęblewo. Po zlikwidowaniu GRN Łebno wróciło do gminy Szemud.

Wyjazd po węgiel do GS-u. Jan i Klemens Baranowscy, rok 1976

Pod względem obszaru Łebno zajmuje pierwsze miejsce w gminie. Powierzchnia sołectwa wynosi 1347 ha.

W Łebnie urodził się znany pisarz i poeta kaszubski, regionalista Jan Piepka.