Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Leśno - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Leśno

Leśno

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Parchem Ryszard

Sołectwo na mapie

To wieś sołecka położona na pograniczu ziemi wejherowskiej i kartuskiej. Według podania z XIV wieku było to osiedle noszące nazwę niemiecką Jäegersburg (Myśliwski Dwór). 

Leśno to kraina pagórkowata, a gospodarstwa położone na wzgórzach i w dolinach. Przysiółki w Leśnie to: Czarna Góra, Tejhów, Kopaniewo, Kacpereja, Mysia Góra i część Kłosówka. 

 

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Leśnie, 1947 rok.

Najstarsza budowla w Leśnie, to budynek szkoły w wybudowany w 1919 roku, który jest ośrodkiem kultury sołectwa. 

Od 1955 do 1987 sołtysem Leśna był Feliks Bieszk, a od 1987 do chwili obecnej funkcję tę pełni Ryszard Parchem.

Pierwsza transformatorowa zasilająca Leśno w energię elektryczną. 19.09.1956r.

Ferma kur Jadwigi Wenzel, 1958r.

Na terenie Leśna aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które powstało w 1964r. Przedsiębiorczość i zespołowe działania społeczne zintegrowało całą wieś wokół tej organizacji. Jest to najprężniej działające Koło Gospodyń Wiejskich w gminie Szemud.

Powierzchnia sołectwa wynosi 494 ha.

Szkółka pszczelarska.