Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Głazica - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Głazica

Głazica

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Nowicka Maria

Sołectwo na mapie

Wieś położona jest na północny zachód od gminnej wsi Szemud. Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Głazicy pochodzi z około 1400 roku. Według ksiąg skarbowych z tego roku i roku 1437 osada powstała na surowym korzeniu, czyli na terenie dotychczas niezasiedlonym i nieuprawianym. 

W XVI wieku Głazica należała do powiatu mirachowskiego. Na jej polach stykały się granice trzech powiatów: mirachowskiego, puckiego i gdańskiego. Według inwentarza sporządzonego w 1678 r. wieś należała do starostwa puckiego. 

Za czasów pruskich mieszkańcy Głazicy, mimo germanizacji, twardo stali przy kaszubskiej tożsamości. Władze pruskie wybudowały szkołę (budynek istnieje do dziś, ale nie funkcjonuje w nim szkoła), która miała stać się ośrodkiem poczynań germanizacyjnych. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku wieś weszła w skład wójostwa Szemud, chodź okresowo należała do wójostwa Smażyno. 

 

Bracia Dybowscy (od lewej): Antoni, Paweł i Klemens.

Widok na Głazicę, obecnie żwirownia. Lata 50. ub. w.

Przyjęcie: w środku ks. Borucki, drugi od prawej Gerard Cisłowski. 24 września 1950 r.

Wyjazd na chrzciny w 1964 r.

Prace ręczne IV SP Szemud. Rok 1961

Odwrócony tyłem Jan Stefanowski, w czapce Henryk Reszke (z prawej dom gospodarczy szkoły w Szemudzie).

Obecnie Głazica wchodzi w skład wójostwa i parafii szemudzkiej. Wieś zajmuje powierzchnie 345 ha.