Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
KWW Ryszarda Kalkowskiego "Razem"
Wybory
Piątek, 5 kwietnia 2024, 10:26

KWW Ryszarda Kalkowskiego "Razem"

KWW RYSZARDA KALKOWSKIEGO ,,RAZEM"

Jak możemy przeczytać na profilu komitetu:

"Kandydaci na Radnych i Wójta z KWW Ryszarda Kalkowskiego „RAZEM”. To zespół, który w zgodzie chce pracować na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju Gminy.  Z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Razem zrealizowaliśmy wiele dobrych rzeczy, ale nie odpoczywamy i jesteśmy gotowi do dalszego działania! Mamy plan i wiemy jak go skutecznie zrealizować. Jesteśmy gwarancją dalszego, dynamicznego rozwoju Gminy!"

Ryszard Kalkowski, o sobie


"Nazywam się Ryszard Kalkowski mam 47 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Od urodzenia jestem mieszkańcem Gminy Szemud. Mieszkam w Kielnie i pochodzę z kaszubskiej rodziny. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyłem studia menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2010 roku zostałem wybrany na radnego Gminy Szemud, a od 2013 roku pełnię funkcję Wójta Gminy Szemud. Moim marzeniem było, aby Gmina Szemud stała się gminą nowoczesną, rozpoznawalną i była miejscem, w którym dobrze się  mieszka, pracuje i odpoczywa. Dlatego razem z całym moim zespołem przez ponad 10 lat pracowałem na rzecz dynamicznego rozwoju gminy, pielęgnując jednocześnie tradycje i kulturę kaszubską.

Zobacz materiał filmowy 

"Zdecydowałem się ponownie kandydować na Wójta Gminy Szemud, ponieważ w dalszym ciągu chcę razem z doświadczonym zespołem pracować na rzecz rozwoju Gminy Szemud i jej mieszkańców. Program na całe najbliższe pięć lat, który zamierzamy realizować, mam nadzieję, z tymi kandydatami na radnych, ponieważ pieniądze, które są do wydania, to jest bardzo krótki czas, to są tylko dwa lata, praktycznie, bo KPO, które zostało uruchomione, to skorzysta z tych pieniędzy. Taki samorząd, który będzie silny, sprawnie zarządzany, będą szybko i sprawnie podejmowane przede wszystkim decyzje, który ma gotowe dokumentacje, albo który wie, jak te dokumentacje jeszcze szybko dokończyć. Dlatego głosujcie na Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kalkowskiego "Razem", na tych kandydatów, na radnych oraz na moją osobę."

W programie komitetu:

KOMUNIKACJA

 • Budowa ronda w Szemudzie, Częstkowie, Kowalewie i Rębiskach
 • Przebudowa drogi od węzła S6 Koleczkowo do Kielna wraz z rondem
 • Przebudowa układu drogowego w Szemudzie, Częstkowie i Przetoczynie
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Czynu Tysiąclecia, Warszawskiej w Bojanie i ul. Otalżyńskiej w Donimierzu
 • Budowa chodników, ścieżek rowerowych, rozwój komunikacji publicznej

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • Rozwój i dalsza modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, 
 • Budowa studni głębinowej w Bojanie, Koleczkowie i Szemudzkiej Hucie
 • Budowa nowego zbiornika wody pitnej na ujęciu wody w Bojanie
 • Rozbudowa infrastruktury gazowej
 • Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemudzie i Kielnie
 • Budowa mieszkań komunalnych w ramach SIM
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szemudzie
 • Modernizacje przepompowni ścieków

EKOLOGIA

 • Utworzenie Konsorcjum Energetycznego Gminy
 • Wdrożenie programów wsparcia wymiany źródeł ciepła
 • Termomodernizacja obiektów komunalnych
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii
 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Niezależność energetyczna Gminy i jej mieszkańców

OŚWIATA, SPORT I REKREACJA

 • Rozbudowa szkoły w Bojanie, Koleczkowie, Karczemkach, Częstkowie i Łebieńskiej Hucie
 • Budowa żłobków i przedszkoli w Bojanie, Koleczkowie i Szemudzie
 • Budowa nowych hal sportowych w Bojanie, Koleczkowie, Szemudzie, Częstkowie, Jeleńskiej Hucie i Łebieńskiej Hucie
 • Budowa boiska trawiastego w Łebieńskiej Hucie i wielofunkcyjnego w Przetoczynie i Szemudzie
 • Modernizacja placów zabaw i budowa nowych
 • Budowa skateparku w Szemudzie i placu zabaw z elementami skateparku w Bojanie
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej i programów wymiany międzynarodowej Erasmus+
 • Budowa pomostu na strzeżonym, gminnym kąpielisku w Kamieniu
 • Kontynuacja nauki pływania dla dzieci w ramach wychowania fizycznego w CS Kielno

BEZPIECZEŃSTWO

 • Instalacja monitoringu w każdym sołectwie
 • Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Zagrożeń
 • Wodami Opadowymi
 • Budowa bezpiecznych, doświetlonych przejść dla pieszych
 • Nowe punkty oświetleniowe
 • Zwiększenie nakładów na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej oraz terenów zielonych
 • Rozbudowa OSP Bojano i modernizacja OSP Przetoczyno
 • Zakup nowych pojazdów pożarniczych
 • Kontynuacja doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Wsparcie rozwoju usług medycznych, rozszerzenie oferty programów zdrowotnych i profilaktycznych

MIESZKAŃCY

 • Wspieranie rozwoju sieci-światłowodowej (Internet szerokopasmowy)
 • Budowa Centrum Aktywności w Bojanie i Przetoczynie oraz Centrum
 • Artystycznego w Donimierzu (miejsca spotkań mieszkańców) oraz nowej przestrzeni regionalnej
 • Modernizacja GCKSiR w Szemudzie
 • Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 • Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny
 • Kontynuacja dalszej organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych iwsparcie polityki pro-senioralnej
 • Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, OSP,  KGW,Gminną Orkiestrą Dętą i zespołem Koleczkowianie

GOSPODARKA FINANSOWA I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

 • Kontynuacja skutecznego pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych
 • Planowanie finansów i budżetu gminy dla zrównoważonego jej rozwoju
 • Program kontynuacji  przyciągania inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami w ramach Szemudzkiego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości
 • Zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Szemud24 - facebook Polub nas na Facebooku!