Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Zależy im na poprawie jakości życia mieszkańców
Wybory
Czwartek, 28 marca 2024, 09:12

Zależy im na poprawie jakości życia mieszkańców

Fot. Spotkanie z wyborcami KWW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ

KWW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ 

Tak nazywa się Komitet, który stanowią mieszkańcy Gminy Szemud. To osoby, które są społecznie zaangażowane w lokalne sprawy, a także różnego rodzaju akcję charytatywne itd. Jak mówią o sobie: chcą dalej działać, na jeszcze szerszą skalę.

„Czujemy potrzebę zmian dla jakości życia mieszkańców, począwszy od zmiany jakości naszych dróg przez brakującą w okresie letnim wodę, po światłowód czy rozbudowę placówek edukacyjnych”. Tłumaczy Agnieszka Bubacz, kandydatka na Wójta.

W swoim programie stawiają m.in na rozbudowę placówek oświatowo-edukacyjnych, świetlic sołeckich, miejsc integracji mieszkańców, ochronę terenów zielonych.

„Uważam że  m.in.ekologia powinna być priorytetem, a działania gminy powinny być jasne i transparentne we wszystkich obszarach." W swoim programie stawiamy m.in na rozbudowę sieci  placówek oświatowych i wychowawczych, budowę świetlic jako ośrodków integracji mieszkanców, ochronę przed hałasem, budowę sieci światłowodowej. Nasi radni w celu systematycznego kontaktu z mieszkańcami pełnić będą regularne dyżury. Pragniemy podnieść jakość życia mieszkanców przez zaopatrzenie w wodę o lepszej i dostatecznej ilości, poprawić bezpieczeństwo w sołectwach- budowy sygnalizacji świetlnej, monitoring w sołectwach. Zadbamy o  ochronę terenów zielonych lęgowiska, rzekę Kaczą. Nasi kandydaci są reprezentantami mieszkanców w różnym wieku, od studentów po seniorów. wielu z nas to prywatni przedsiębiorcy.” Dodaje Agnieszka Bubacz.

Zobacz materiał filmowy ze spotkania KWW Agnieszki Bubacz z mieszkańcami w Bojanie 

Agnieszka Bubacz, o sobie:

Jestem pedagogiem, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie polityki oświatowej i zarządzania oświatą. Prywatnie żona, matka trójki dzieci. Zawsze pracowałam w kontakcie bezpośrednim z ludźmi w wielu branżach. Działam czynnie na niwie społecznej od lat. Od 2021r. pełnię funkcję sołtysa wsi Bojano, organizując: festyny, imprezy sportowe i kulturalne, warsztaty, akcje pomocowe, żywnościowe, zorganizowanie lodówki społecznej, pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Działam w imieniu mieszkańców dziewięciu sołectw gminy Szemud w temacie ochrony od hałasu spowodowanego uruchomieniem trasy S6. Przez udział w programie aktywne Sołectwo Pomorskie 2022 mogłam doposażyć i zagospodarować miejscowy plac zabaw dla dzieci w Bojanie.

Nieustannie aktywizuję społeczność lokalną w akcje sprzątania świata, kiermasze, angażuję się w pracę przedszkoli, szkół. Wspieram również lokalnych przedsiębiorców.

Program wyborczy:

-przywrócenia tożsamości sołectw przez opracowanie statutów oraz herbu sołectw

- transparentności w informowaniu, konsultacjach, abyśmy razem z mieszkańcami mieli realny wpływ na kształt gminy

- czystej i zdrowej wody do spożycia, weryfikacji studni, stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych

- budowy i modernizacji dróg, kanalizacji, zbiorników odpływowych i retencyjnych

- ochrony terenów zielonych, lęgowisk, rzeki Kaczej, zachowania równowagi między budowami a naturą, akcji nasadzeń i zazieleniania obszarów

- partycypacji z inwestorami dotyczącymi kosztów budowy dróg

- dokonania korzystnych zmian w MPZP dla mieszkańców chroniących przed przemysłem ciężkim i uciążliwym

- ochrony mieszkańców przed hałasem od S6

- budowy i rozbudowy placówek edukacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków

- zabezpieczenia potrzeb integracyjnych przez budowę parków zieleni, świetlic itp.

- poprawy systemu utrzymania, remontów i naprawy infrastruktury drogowej

- rozwiązania tematu utrzymania czystości w sołectwach, wywozu śmieci

- komunikacji i połączeń z arteriami Trójmiasta

- rozbudowy remiz OSP, większej i szybszej dostępności służb ratowniczych- karetka na miejscu, komisariat policji

- monitoringu sołectw

- poprawy dostępności do badań lekarskich, przychodni

- poprawy funkcjonowania pracy poczty

- ochrony zabytków dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie ośrodków i organizacji do tego powołanych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Szemud24 - facebook Polub nas na Facebooku!