Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Donimierz - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Donimierz

Donimierz

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Polaszek Jerzy

Sołectwo na mapie

Donimierz zaliczany jest do starych miejsc osadniczych, o czym świadczą odkrywane tu groby skrzynkowe niekiedy z urnami twarzowymi z okresu wczesnego żelaza. Wieś położona jest na wysokości 170 - 180 m n.p.m. nad strumieniem Gościcina.

W dokumentach wieś została odnotowana dopiero w 1570 roku. W jej skład wchodziły dwa odrębne dobra: Mały Donimierz położony po północnej stronie szosy i Wielki Donimierz - po przeciwnej stronie. 

W 1570r. właścicielami Donimierza, który obejmował powierzchnię 12 łanów, byli czterej bracia Donimirscy, a w 1682r. miał aż pięciu właścicieli. W tym czasie wioskę zamieszkiwało 21 tak zwanych ogrodników pracujących na folwarkach. Zapiski z 1686r. podają, że Donimierz należał do parafii w Szemudzie, a do poczty w Smażynie. 

W 1910r. we wsi było 30 budynków mieszkalnych, 47 gospodarstw rolnych, zamieszkiwało ją 304 Polaków i 6 Niemców.

Kopanie torfu w lipcu 1932 roku

Dom rodzinny Szewsów.

Wygląd z lat trzydziestych ub. w. - już nie istnieje.

Żniwa u Szewsów w 1935 roku.

Od 1934r. Donimierz był wójtostwem zarządzanym przez wójta Augustyna Naczka. W tym samym czasie właściciel Wielkiego Donimierza Stefan Dąbrowski pełnił funkcje starosty powiatu wejherowskiego.

Obszar sołectwa wynosi obecnie 1352,6 ha.

Święcenie kapliczki na Gęsiej Krzywdzie (stawiali ją Stenka i Polaszek) w 1948 roku

Dzieciniec

Opiekunka Zofia Waldowska, później Piernicka.