Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Koleczkowo - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Koleczkowo

Koleczkowo

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Liebon Leszek

Sołectwo na mapie

Sołecka wieś położona we wschodniej części gminy Szemud nad szosą łączącą Oliwę z Wejherowem. Od wschodu i północy otacza ją Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przez wieś przepływa strumień Zagórska Struga, który wypływa z jeziora Marchowy.

Wzniesienie Sarnia góra to najwyższe wzniesienie w okolicy.
Osada ta od 1847 r. należała do klucza majątku kieleńskiego. Staraniem mieszkańców sołtysem Grunhozem na czele wróciła do sołectwa Koleczkowo. Na skraju wioski za pocztą stoi krzyż i obelisk, upamiętniające Partyzantów Kaszubskich.

Koleczkowo pojawiło się w dokumencie z 1399r. roku jako Coliczkow. Po pierwszym rozbiorze Koleczkowo weszło w skład gminy Kielno. W 1873 roku Koleczkowo zostało uchwałą władz powiatowych odłączone od Kielna i stało się samodzielną jednostką administracyjną. Według spisu w 1875 r. liczba ludności wynosiła 475 osób.

 

W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku i na początku XX wieku rozwinęła się w Koleczkowie idea wspólnego działania w sprawach gospodarczych, społecznych i narodowościowych. Powołano wspólne Kółko Rolnicze Koleczkowo - Kielno z własnym sztandarem przechowywanym w kościele kieleńskim. 

Po powołaniu w 1928 roku powiatu morskiego gmina Koleczkowo została włączona do wójostwa Kielno. Mimo wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929 - 1933 Koleczkowo rozwijało się dość pomyślnie, na co wpływ miała rozwijająca się Gdynia. 

 

Orkiestra żeńska – z akordeonem Władysława Hebel.

Po prawej A. Żychlińska, w głębi dom rodziny Loeper. 1954 r.

Uczniowie szkoły w Koleczkowie z nauczycielami (od lewej, w środku grupy): Józef Bieszk, Bolesław Bork i Czesław Okrój. Około 1950 r.

W okresie działania GRN z siedzibą w Koleczkowie wieś ta uzyskała pocztę, bibliotekę, została zradiofonizowana i zelektryzowana, uzyskała pocztową komunikację samochodową. Otwarto świetlicę "Samopomocy Chłopskiej" przejętą potem przez "Ruch", rozbudowano szkołę i podniesiono stopień organizacyjy.

Dom rodzinny Kustuszów.

Kiedyś była w nim szkoła, gmina i poczta.

Wieś Koleczkowo jako pierwsza w powiecie została uhonorowana 8 stycznia 1967 roku Odznaką Tysiąclecia za działalność antygermanizacyjną, ruch oporu i zrealizowane czyny społeczne. 

Stary dom rodzinny Józefa i Barbary Samson.

Już go nie ma, został rozebrany w 1995 r.

Zespół Filipinki (później "Koleczkowianie")

Na dożynkach w Koleczkowie w 1968 roku.

Po nowym podziale administracyjnym od 1 stycznia 1973 roku Koleczkowo weszło w skład gminy Kielno. Po następnej reformacie sołectwo zostało włączone do gminy Szemud. 
Według danych z 1992 roku ogólna powierzchnia sołectwa wynosiła 891ha, z czego grunty orne przypada 363 ha, na lasy i zadrzewienia 174 ha. Duży obszar, bo 189 ha zajmowały tereny inwestycyjne.
W 1995 roku wieś zamieszkiwało 576 osób. Wieś doczekała się sieci wodociągowej i niebawem - kanalizacji.