Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Łebieńska Huta - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Łebieńska Huta

Łebieńska Huta

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Wilczewski Wojciech

Sołectwo na mapie

Wieś położona jest na trasie Łebno - Pomieczyno. Powstała na terenach zalesionych, a jej pierwotni mieszkańcy trudnili się zbieractwem, rybołówstwem, myślistwem, bartnictwem, później produkcją węgla drzewnego, na końcu rolnictwem. 

Pierwsze informacje pisane o osadzie pochodzą z XIV wieku. W 1380 roku miejscowość należała do kasztelanii chmieleńskiej, a następnie przeszłą do powiatu mirachowskiego. Zamieszkiwało ją niewiele ponad 30 osób. Na początku XIX wieku odnotowano pięć domów. 

Wacław Jankowski w czasie prac polowych.1957 r.

Po wojnie wieś została zelektryfikowana i otrzymała wodociągi. 

Wesele Jadwigi (z d. Gołąbek) i Gerarda Bladowskich. 1962 r.

Teresa Szmuda (p. Szulta) w gospodarstwie rodzinnym.

Lata 60. ub. w.

Dom rodzinny Chustaków, którego już nie ma. 1968 r.

Brunon Malotka z synem Jerzym. Lata 80. ub. w.

W 1995 roku zamieszkiwały tu 402 osoby. 

Powierzchnia sołectwa wynosi 825,5ha.