Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /var/www/szemud24/constants_server.php on line 10
Bojano - Sołectwa - Wiadomości Szemud | Wydarzenia z ostatniej chwili - szemud24.pl
Sołectwa

Bojano

Bojano

Dane kontaktowe do sołtysa

sołtys
Bubacz Agnieszka

Sołectwo na mapie

Sołectwo Bojano 2024 rok

Wieś sołecka położona nad szosą łączącą Oliwę z Wejherowem, u źródeł strumienia Kacza uchodzącego w Orłowie do Bałtyku. Pierwsza wzmianka źródła o Bojanie pochodzi z 1311r.

Od 1340r. aż do początków XV wieku wieś rządziła się prawem polskim. Liczyła wówczas 15 źrebiów, a zarządzał nią starosta. Wykaz podatkowy z 1570r. obliczony jest z wspomnianych 15 źrebiów gruntów, karczmy, budy węglarza i zagrody fornala.

Wyjazd p. Radomskich do lasu na jagody. 1968r.

Matylda Hoga z córką Jadwigą (z lewej) przed swoim domem.

Lata 70. ub.w.

Według danych z końca 1970r. grunty wynosiły 929ha, a w 1995r. zmniejszyły się do 747 ha użytków rolnych. Różnicę przyjęły różnego rodzaju warsztaty, hurtownie, zakłady, przedsiębiorstwa. 

Za przysiółkiem Głodowo znajduje się największy cmentarz wojenny na Wybrzeżu o powierzchni 1441  m2, na którym spoczywa 6058 żołnierzy radzieckich, w tym kilku polskich obrońców ojczyzny. 

Uczniowie z nauczycielami.

Od lewej: Barbara Bonk (Tomaszewska), Bolesław Bork, Waltrauda Damaschke i Jerzy Kieliński

Wieś jest w ciągłym rozwoju. Najstarszym zakładem jest tartak rodziny Damszków, obecnie nie działający. W centrum wsi znajdują się: Wiejski Ośrodek Zdrowia, apteka, filia Banku Spółdzielczego Rumia, punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki w Szemudzie. Wybudowano nowy budynek szkolny w którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Stary budynek szkoły władze użyczyły na działalność Fundacji "Szczęśliwa Rodzina" na uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej. 

Wybudowano w ostatnich latach okazały kościół pw. św. Jadwigi Królowej i nową remizę strażacką. 

Bojano jest drugim co do wielkości sołectwem w gminie Szemud. Dziś sołectwo Bojano zajmuje powierzchnię 1044ha.